Op zaterdag 10 februari 2007 organiseert de NMV een determinatiedag in het Zoölogisch Museum, Mauritskade 57 in Amsterdam. Wij willen dat doen in de vorm van een aantal determinatie-workshops die tegelijk plaatsvinden, zodat ieder lid iets van zijn/haar gading kan kiezen. Elke workshop bestaat uit een determineerder en een groepje belangstellende leden. Per workshop zal één groep of familie aan de orde komen. De determineerders zullen de ochtend beginnen met een zeer korte inleiding (5 à 10 minuten) waarin iets verteld wordt over de groep of familie, zoals waar je op moet letten, welke literatuur is aan te raden of praktische tips. Daarna kan dan het meegebrachte materiaal van de leden bekeken worden. Zorg ervoor dat u uw te determineren materiaal van te voren thuis zo veel mogelijk op soort sorteert. In de middag is er opnieuw zo’n gezamenlijk startmoment en de rest van de dag kan het spontane verloop zijn gang hebben.