De jaarlijkse ledenvergadering met lezingen zal gehouden worden op zaterdag 21 april 2007 in het Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden. Noteer de datum alvast in uw agenda. Het programma met toelichting volgt bij de Spirula van maart 2007.