De Strandwerkgemeenschap, afgekort SWG, is aan het eind van de jaren dertig van de twintigste eeuw opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbehoud. De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de strandwerkgemeenschap zich niet alleen met het aanspoelsel op het strand bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee en het Nederlandse deel van de Noordzee. Iedere twee maanden wordt “Het Zeepaard” uitgegeven, waarin allerlei artikeltjes over het zeeleven staan. Ook verschijnen in “Het Zeepaard” regelmatig boekbesprekingen en excursieverslagen. We streven er tevens naar om tenminste twee keer per jaar kleurenfoto’s in “Het Zeepaard” op te nemen.