In het maart/april nummer van Spirula is door Gittenberger et al. (2006) een artikeltje geplaatst over linkeren rechterkleppen van Spisula op het strand van Noordwijk. Hierin wordt ook een toetsing beschreven om na te gaan of de aantallen linker- en rechterkleppen statistisch significant van elkaar verschillen. De gebruikte toetsingsmethode is de rangtekentoets. Hiervoor werden alle 8078 exemplaren verdeeld over 19 ongeveer even grote porties. Daarna werd per portie het aantal linker- en rechterkleppen geteld; 14 keer werden meer linker- en 5 keer meer rechterkleppen gevonden. Deze informatie is op zich onvoldoende om de rangtekentoets te kunnen uitvoeren. De tekentoets (dus zonder rang) geeft een net niet significant resultaat (significantieniveau 5 %; tweezijdige toetsing), de rangtekentoets die ook de, niet vermelde, grootte van de verschillen tussen de aantallen per portie meeneemt, zal dus net wel een significant resultaat kunnen geven. Alleen is de indeling in 19 groepen gekunsteld. Er kunnen minimaal 2 en maximaal 4039 groepen, of porties, worden gevormd. Dus waarom 19?