Wegens tijdgebrek heeft Ton de Winter na vele jaren zijn functie als redacteur van de NMV-informatiebladen neergelegd. Het bestuur bedankt hem hartelijk voor zijn bijdrage en zoekt nu een opvolger. Van de redacteur wordt niet verwacht dat hij zelf NMV-informatiebladen schrijft. De taak van de redactie is om initiatieven te nemen (in overleg met het bestuur onderwerp kiezen en auteurs zoeken en begeleiden) en initiatieven van leden te ondersteunen (begeleiding van leden die een NMVinformatieblad willen schijven). Ook organisatorisch werk hoort er bij, bijvoorbeeld zorgen dat het infoblad opgemaakt en gedrukt wordt en dat de informatiebladen op de website van de NMV komen. Informatie over het redactiewerk kunt u inwinnen bij de andere redacteur, Ad Hovestadt, e-mail ad.hovestadt@xs4all.nl/ tel. 033 – 461 6768. Heeft u interesse? Neem dan contact op met