Misschien denkt u: die vergaderstukken hoef ik niet te lezen want ik houd niet van vergaderen. Maar onder agendapunt 17 vindt u een compleet overzicht van de NMV-activiteiten in 2007. Noteer de data alvast in uw agenda. Binnenkort organiseert de NMV de volgende excursies: • Zaterdag 28 april 2007: Excursie fossiele schelpen zoeken op het spuitterrein bij Almere van de NMV en de Schelpenwerkgroep Delfzijl. • Zaterdag 12 mei 2007: Molluskenexcursie (marien, land- en zoet water) naar Den Helder onder leiding van Bert Jansen. • Zaterdag 19 mei 2007: Strandexcursie voor beginners in het kader van de week van de zee naar het strand bij Velsen Noord. Aanvang 11.00 uur. Informatie en aanmelding voor alle excursies bij Anthonie van Peursen, e-mail peurs040@planet.nl, tel 079 – 342 6140. Zie ook excursieprogramma op pagina 32.