De aankondiging dat er een beginners-excursie naar Zeeland zou worden georganiseerd, sprak mij zeer aan. In Nederland, laat staan Zeeland, heb ik nauwelijks serieus verzameld. Dit was dus mijn eerste NMV-excursie. De oude rot en ervaren excursieganger Frank de Graaf was zo vriendelijk om mij in zijn auto mee te nemen. Om 10 uur ’s morgens was het voorverzamelen van de 17 deelnemers (Martin Cadée, Marco Faasse, Leo van Gemert, Frank de Graaf, Bart van Heugten, Dick Hoeksema (excursieleiding), Huub en Lies Huneker, Sylvia van Leeuwen, Anthonie van Peursen (excursieleiding), Jan-Johan en Luc ter Poorten, Harry Raad, Ronald Seitzinger, George Simons, Freek Titselaar, Bart van Tooren) op een parkeerplaats bij het Kaaskenswater, aan de rand van een nieuwbouw wijk van Zierikzee. Tot half elf bleek de excursie een puur sociaal gebeuren. Een soort staande receptie, waarin vooral over andere zaken dan schelpen werd gesproken. Daarna stortte de groep zich als een stel jonge honden op de oever van het Kaaskenswater (Fig. 1). En tijdens het verzamelen werd er veelvuldig en met zoveel mogelijk een Zeeuws accent goedemorgen geroepen naar onder meer honduitlatende wijkbewoners om maar zo normaal mogelijk en vooral als ongevaarlijk over te komen.