Het Natuurmuseum Fryslân is een regionaal georiënteerd museum. De collecties hebben vooral betrekking op het noorden van het land, maar er is één uitzondering: de schelpencollectie. Hierin bevinden zich schelpen van de hele wereld. Deze uitzondering is vanaf het begin aanwezig geweest, waarschijnlijk omdat tropische schelpen mooier gevonden worden dan inlandse. Nu is het streven om een referentiecollectie in stand te houden voor Noord-Nederlandse schelpenverzamelaars. Een aantal van hen is verenigd in de Schelpenwerkgroep Friesland. Leden hiervan verrichten regelmatig hand- en spandiensten bij het op orde brengen en houden van de collectie. De schelpencollectie bevat circa 25.000 voorwerpen van ruim 2000 soorten, waarvan zo’n 20.000 exemplaren zijn geregistreerd via een computerdatabank (MS-Access). De Schelpenwerkgroep is bezig de rest te (her) determineren. De invoer van gegevens wordt vooral door vrijwilligers gedaan. Het registratieprogramma is zodanig opgezet dat vrijwilligers niet per se deskundig hoeven te zijn op schelpengebied om gegevens toch foutloos in te kunnen voeren.