De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert op 1 en 2 oktober 2007 een symposium over Linnaeus. Eén van de sprekers is de bekende malacoloog dr. Geerat Vermeij die in 2006 als gastspreker op ons symposium in Eindhoven is opgetreden. De titel van zijn lezing is: “Fossils and the reconstruction of history: the evolution and extinction of innovations.” Hij houdt zijn lezing op 2 oktober. Deelname is gratis. Het is wel noodzakelijk om uw komst van te voren aan te melden. Voor meer informatie en aanmelding zie: www.knaw.nl onder agenda.