This book covers 1672 species of marine, land and fresh-water molluscs occurring in Korea and the Korean waters. Each species is described and illustrated in colour. However the texts are in Korean so you can read only the scientific names and the sizes without any knowledge of the Korean language. Dit boek behandelt 1672 soorten mariene, land- en zoetwatermollusken die voorkomen in Korea en de Koreaanse wateren. Elke soort wordt beschreven en in kleur afgebeeld. Helaas is de tekst in het Koreaans zodat het zonder kennis van deze taal alleen mogelijk is de wetenschappelijke namen en de grootte van de schelpen te lezen.