Op 6 en 7 oktober j.l. vierde de Schelpenwerkgroep Friesland (verder als SF aangeduid), verbonden aan het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden, haar 40-jarig jubileum. Een uitgebreider verslag komt in het jaarverslag van de SF over 2007 te staan, maar hier een korte samenvatting. Dit Jubileumweekend was een samenwerking met de NMV, die hier tevens de najaarsvergadering hield. Als blijk van goede samenwerking kregen alle leden van de SF, ook zij die geen lid van de NMV zijn, de Spirula van juli / augustus toegestuurd, met daarin het programma van dit weekend. Een gebaar dat het bestuur van de werkgroep zeer waardeert.