With the intention of searching the monophyly and the ground plan of the Cypraeoidea, including Lamellarioidea, a sample of 28 species of the former and 5 of the latter were studied in detailed comparative morphology. Each species is described. A total of 132 characters were searched. They were analyzed, resulting in a single most parsimonious tree. References are given at the end of the book. Met de bedoeling om de monofylie en het basisplan van de Cypraeoidea, met inbegrip van de Lamellarioidea, te onderzoeken werd van een monster van 28 exemplaren van de eerste groep en 5 van de tweede de morfologie gedetailleerd bestudeerd. Elke soort wordt beschreven. Een totaal van 132 karakters werd onderzocht. Deze werden geanalyseerd met als resultaat een enkele zeer sobere stamboom. Aan het eind van het boek vindt men de gehanteerde literatuur.