Door bemiddeling van Dr. A. Grijns te Bergen op Zoom ontving het Zoölogisch Museum te Amsterdam in 1936 ten geschenke een kleine oester uit de Oosterschelde, levend verzameld op oesterperceel 134 op de Yersche Bank vóór Yerseke in 1928 door M. Wesdorp, Opziener der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen (fig. 1). Het is geen exemplaar van de inheemsche oester, maar van Ostrea angulata Lam., de z.g.n. Huître portugaise. De afmetingen bedragen: hoogte 39 mm, breedte 25 mm. De dikte is circa 18 mm, maar is niet nauwkeurig op te geven, daar de schelp vastgehecht zit op een klep van Cardium edule. De uitwendige kleur van de schelp is roodpaars, het inwendige ziet wit met een roodpaarse vlek in beide kleppen, die aangeeft, waar de sluitspier was vastgehecht. De omtrek van de schelp is gelobd met tamelijk spitse lobben, zooals op de foto duidelijk zichtbaar is. Beide kleppen zijn tamelijk gewelfd, de vastzittende (linker) helft echter het meest.