Zooals bekend is, heeft de oestercultuur in Zeeland onze fauna verrijkt met het Zeemuiltje, Crepidula fornicata L., een weekdier, dat zich met groote snelheid verspreidt over de Oosterschelde en naaste omgeving. Niet alleen de oesterperceelen, maar ook de mosselbanken van Bergen op Zoom tot Veere zijn rijkelijk voorzien van deze plaag. Het is niet onmogelijk tien Crepidula’s op één mossel te vinden. Eenigen tijd geleden verraste de heer A. Slabber te Middelburg mij weer met wat nieuws.