Een door Professor Martin uit het Javaansche tertiair beschreven Pelecypode, Lucina angulata K. Martin, bleek bij onderzoek van het slot tot het genus Crassatella Lamarck te behooren. Dezelfde soort is door enkele auteurs —ten onrechte onder den naam Crassatella parva K. Martin — uit de oud-mioceene Rembanglagen gesignaleerd. Zij zal in het vervolg als Crassatella (Crassinella) angulata (K. Martin) aangeduid moeten worden.