Bij het onderzoek van schelpzuigermateriaal afkomstig uit de Westerschelde, door den Heer A. Slabber en mij ondernomen, vonden wij een vrij groot aantal exemplaren, samen ongeveer 70 van bovengenoemde soort, die voor ons land nog weinig is genoemd. Tesch geeft haar in 1912 op uit het boormateriaal van Grave-Oss, Scaldisien. Nijst bezat er slechts 8 exemplaren van, afkomstig uit Deurne. Wood noemt haar niet in zijn Crag Mollusca.