Over de fossielen van het strand van Terheyden is in „Basteria” van Augustus 1937 (litt. 3) een artikel verschenen van P. Kaas en A. N. Ch. ten Broek „over het voorkomen van Eemfossielen langs de Zuidhollandsche Kust”. Alhoewel de auteurs in het geschrift geen aanwijzing geven betreffende de vermoedelijke ouderdom dezer schelpen, schijnen zij aangenomen te hebben, dat zij op de een of andere wijze uit de Eemlagen opgespoeld zijn, c.q. dat de ouderdom moet worden gesteld op „Eemien”. Of zij inderdaad uit deze lagen afkomstig zijn, valt echter te betwijfelen. Juister lijkt het mij voor deze fossielen aan te nemen, dat ze afkomstig zijn uit het Hoogterras in mariene facies, welke veronderstelling met het volgende aannemelijk gemaakt moge worden.