Het bovenstaande geeft enkele gegevens over de biologie van sommige soorten van de familie der Clausiliidae, verkregen tijdens het kwecken van deze soorten gedurende een eerste proefjaar. Speciaal Iphigena lineolata Held. en Laciniaria biplicata (Mont.) bleken zich in de petrischalen zeer goed voort te kunnen planten.