In 1936 werd in Basteria, Vol. 1, pp. 52—54, door Dr. J. Th. Henrard en Dr. F. P. Koumans opgegeven, dat nog geen levende exemplaren van Helicigona lapicida (L.) in Nederland gevonden waren. In 1938 werd tusschen klimop in het „Onderste Bosch” bij Epen tusschen exemplaren, die er min of meer fossiel uitzagen, een vrij jong exemplaar levend verzameld. In Augustus 1938 werden op een regenachtige dag bij Bemelen op klimopbladeren 3 levende exemplaren waargenomen. Eenige dagen later, bij droog weer, konden geen dieren van deze soort meer gevonden worden. Wel vond de Heer H. Odé omstreeks dezelfde tijd op een regenachtige dag levende exemplaren bij Bemelen. Helicigona lapicida (L.) is dus levend in Zuid-Limburg aangetroffen.