In September 1943 werd aan schrijver dezes medegedeeld, dat op één van de opgespoten terreinen in de omgeving van Amsterdam, mollusken uit de Eemfauna waren aangetroffen en dat reeds een groot aantal soorten bijeengebracht was door de Heeren H. Diessel, G. de Vries en W. Lass, allen te Amsterdam woonachtig. De Heer P. H. Creutzberg en schrijver dezes besloten ook eenig materiaal op dit terrein te verzamelen. Daartoe werd daar ter plaatse 1/3 m³ grond gezeefd en het residu (mollusken en grint) werd thuis verder uitgezocht.