In 1944 werden ten behoeve van het pompstation Castricum van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland in duinterrein, gelegen in deze gemeente, een aantal boringen verricht, die tot in de Eemlagen reikten. Door bemiddeling van Ir. J. H. Schneider verkregen de Heeren P. A. Florschütz en P. H. Creutzberg en schrijver dezes een drietal monsters, uit deze laatste afzettingen bij deze gelegenheid opgehoord, ter onderzoek. Deze drie monsters waren afkomstig uit drie verschillende boringen, genummerd 172, 176, 181. Het monster uit de eerste werd genomen op een diepte van 29,32 m onder N.A.P. tot 31,80 m id., uit. de tweede op een diepte van 35,70 tot 39,50 m onder N.A.P., uit de derde op een diepte van 38,— tot 39,50 m onder N.A.P. In de monsters werden enkele soorten mollusken aangetroffen, die nog niet in de literatuur voor de Nederlandsche Eemafzettingen werden opgegeven. Het waren de volgende: Alvania lactea (Mich.), in boring 176: 2 exemplaren, waarvan één beschadigd. Tot dusver was deze Alvania als fossiel in West-Europa alleen uit het Engelsche plistoceen van Selsey bekend. Met welke Nederlandsche afzetting dit depôt synchroon is, is tot nu toe nog niet bekend. Mogelijk is dus een deel der exemplaren van deze soort, die op het Nederlandsche strand aanspoelen, van Eemien-ouderdom. Rissoa parva (Da C.) var. interrupta (J. Adams), in dezelfde boring: 17 exemplaren, waarvan enkele beschadigd. De meeste vertoonden nog de roodbruine vlammenteekening. Deze soort was reeds uit de Deensche en Duitsche Eemlagen bekend. Chrysallida decussata (Mont.), in boring 176: 4 exemplaren, in boring 181: 1 exemplaar, alle sterk gesleten. Noch voor de Deensche noch voor de Duitsche Eemafzettingen vermeld. Odostomia unidentata (Mont.), in boring 176: 1 exemplaar. Reeds voor het Deensche Eemien opgegeven. Odostomia eulimoides Hanley, in boring 172: 2 beschadigde exemplaren, in boring 176: 6 exemplaren. Voor deze Odostomia geldt hetzelfde als voor de vorige. Saxicavella jeffreysi Winckworth, in boring 176: 2 beschadigde kleppen, in boring 181: 1 beschadigde klep. Eveneens uit het Deensche Eemien bekend.