Zoals bekend, werd in een groot aantal palaeontologische publicaties melding gemaakt van gevallen van natuurlijke conservatie der oorspronkelijke kleuren van fossielen, vooral mollusken. Deze vermeldingen zijn uiterst verspreid en het zou zeker een tijdrovende en waarschijnlijk weinig lonende onderneming zijn om alles wat over dit onderwerp en in verband ermede verschenen is, samen te vatten. Enkele artikelen van min of meer samenvattende strekking worden aan het eind van dit artikel genoemd. Resten van de oorspronkelijke kleuren zijn niet alleen van subrecente of quartaire, maar ook van tertiaire en zelfs geologisch veel oudere fossielen bekend. Nu bestaat er een eenvoudige methode waarmede men niet alleen versteviging van de door fossilisatie-processen vaak uiterst breekbare of tot poeder uiteenvallende fossielen kan bereiken, maar tevens een goede kans maakt eventuele resten der oorspronkelijke kleuren te kunnen versterken, of ten minste te beschermen tegen de vernielende werking van het licht.