Op 13 Maart 1948 vond ik op de golfbreker bij de „Kijkuit” te Yerseke een groot aantal legsels van Wulken (Buccinum undatum L.). Onder deze legsels waren er een paar van bijzonder grote afmetingen: 20 X 9 X 11 cm en 17 X 15 X 11 cm. Zij waren gebouwd als bestonden zij uit verscheidene legsels, en wel 8 à 10 op en naast elkaar gehecht (fig. 1). Zoals bekend wordt ieder legsel van de Wulk aan een of ander voorwerp bevestigd. Aan de basis hebben de afzonderlijke beursjes een enigszins vertikale stand met een verbreed aanhechtingsvoetje, de overige liggen er in allerlei standen overheen.