Volgens de laatste „Lijst van Gemeenten” van het Molluskencomité is Vitrea contracta Westerlund, behalve van enkele vindplaatsen in Zuid-Limburg, in Nederland slechts bekend van twee localiteiten in het duingebied nl. Bloemendaal en Noordwijkerhout. Dat echter deze soort in de kuststreek een grotere verspreiding moet hebben dan deze opgaven doen vermoeden, wordt waarschijnlijk gemaakt door enkele recente vondsten in de kom van de gemeente Den Haag, waarover hieronder enige mededelingen volgen. In het najaar van 1947 toonde de heer A. R. Schouten mij een kleine collectie landmollusken, door hem verzameld in struikgewas langs de Stolkweg even ten Noorden van de Scheveningse Bosjes. Behalve enkele algemene soorten, bevatte dit monster twee volwassen exemplaren van Vitrea contracta.