Het voorafgaande artikel is mij een aanleiding nog enkele opmerkingen te maken over het voorkomen der beide Vitrea’s in Zuid-Limburg, omdat wie afgaat op de gegevens in de literatuur, zich hiervan geen goede voorstelling kan maken. Van Regteren Altena & Jansen vermeldden destijds (1932, p. 120) voor Vitrea crystallina (Müller) de volgende vindplaatsen in de provincie Limburg: Pietersberg, Gronsveld-Heer, Waterval, Houthem-Valkenburg, Schaesberg, Bemelen. Toen later de ontdekking van J. Schoute, dat Vitrea contracta Westerlund in Zuid-Limburg voorkomt, bekend werd, bleek dat het materiaal van al deze vindplaatsen, behalve van Waterval, tot de laatstgenoemde soort behoorde. Levend werd zij verzameld op de Pietersberg en in de bosjes langs de Geulweg tussen Houthem en Valkenburg, terwijl op de krijthellingen tussen Gronsveld en Heer, bij Bemelen, en van de Schaesberg²) bij Valkenburg lege schelpjes werden gevonden.