Een aan Phaedusa paviei Morlet verwante nieuwe soort wordt beschreven, Phaedusa (Phaedusa) phongthoensis n. sp., die naast deze op de vindplaatsen in verschillende verhoudingen gevonden werd. De conchologische verschillen met paviei hebben voornamelijk betrekking op de uiterlijk waarneembare kenmerken, de inwendige bouw komt vrijwel overeen; reden waarom deze verschillen door ons niet voldoende overtuigend werden geacht om alleen daarop een tweede soort te baseren. Bij nader onderzoek bleek echter, dat in enkele exemplaren van beide vormen jonge schelpjes voorkwamen (beide zijn levendbarend). Ieder van de twee vormen had een eigen type embryonale schelp, wat uit de verschillen in de topwindingen wel te verwachten was, doch het bleek tevens, dat geen broed, bestaande uit beide vormen, voorkomt, noch dat broed van de ene soort gevonden wordt in een volwassen schelp van de andere. Dit gaf voor ons de doorslag om phongthoensis als aparte soort te beschouwen.