Het woord byssus als term voor de draden, waarmee Mytilus en andere Lamellibranchia vastgehecht zijn, is in de zoologie ingeslopen, doordat Gaza, 1476, een zin van Aristoteles verkeerd uit het Grieks in het Latijn vertaald heeft. In het Grieks en Latijn heeft dit woord geheel andere betekenissen.