C. L. Blakeslee te Pittsford, N.Y. deelde mij mede op 15 Juli 1948, dat deze soort zich in Noord Amerika heeft gevestigd. Zij blijkt n.1. voor te komen langs de zuidelijke oever van het westelijk deel van Lake Ontario en in Lake Erie, en leeft in grote getale bij de ingang van het Welland-Kanaal, dat de verbinding vormt tussen de beide genoemde meren. Door dit Kanaal varen van Ontario naar het Erie-meer en verder naar Lake Michigan en Lake Superior boten, die met vrachten uit de verschillende havens van Europa komen. Het is wel uitgesloten, dat de dieren of hun eieren met wieren of waterplanten aan de buitenzijde der schepen zijn getransporteerd, aangezien zij dan zeker door het zeewater zouden zijn gedood, voordat zij de transatlantische reis beëindigd zouden hebben. Dat de dieren met het drinkwater aan boord zouden zijn overgebracht, lijkt al even onwaarschijnlijk. De enige mogelijkheid schijnt te zijn, dat exemplaren van deze slakkensoort in ballast zijn meegevoerd en tegelijk daarmede in de eerste de beste haven van het Welland Kanaal gelost.