In klei van de bodem van het Kanaal door Walcheren, ± 1 km zuidelijk van Veere, werd op 8 September 1947 een volwassen en een juveniel exemplaar van Odostomia plicata (Mont., 1803) aangetroffen. Deze soort moet dus in dit kanaal leven, daar aanvoer van buiten uit te sluiten is. We kunnen haar dus voortaan tot onze fauna in engere zin rekenen, wat tot nu toe twijfelachtig was. Wel zijn van onze kust enige exemplaren van deze soort bekend, o.a. van Petten, Renesse, Schoorl, Cadzand en Domburg, doch de herkomst van deze vondsten is altijd twijfelachtig. Immers de mogelijkheid bestaat dat deze met zandtransport of drijvende voorwerpen van buiten ons fauna-gebied zijn aangevoerd, of dat ze opgespoeld zijn uit fossiele depôts.