Drie-en-twintig soorten Lamellibranchia, Loricata, Ophisthobranchiate en Pulmonate Gastropoden van Jeffrey’s Bay ten Zuiden van Port Elizabeth worden critisch besproken. De voornaamste conclusies zijn: Arca alfredensis (Bartsch) is synoniem met Arca obliquata Gray, Standella africana (Bartsch) is synoniem met Standella solanderi (Gray), Tellina albinella alfredensis Bartsch is synoniem met Tellina rosea Spengler. Verder werd een soort nieuw voor Zuid- Afrika gevonden, n.l. Laevicardium assimile (Reeve). Van de 22 soorten zijn er 13 endemisch voor Zuid-Afrika. De meest karakteristieke daaronder is Thecalia concamerata (Brug.), een soort uit de familie der Carditidae. De resterende soorten hebben merendeels een groot verspreidingsgebied in de Indische Oceaan.