In de Nederlandse literatuur van de laatste jaren wordt van onze stranden slechts één recente soort Dentalium opgegeven en wel D.entalis (VAN REGTEREN ALTENA: diss., KAAS en TEN BROEK: Nederlandse Zeemollusken, VAN BENTHEM JUTTING en ENGEL: Fauna van Nederland afl. VIII). Kennismaking met veel materiaal van Dentalium, zowel recent als fossiel van uiterlijk en van onze kust afkomstig, bracht schrijver dezes tot de conclusie, dat D.entalis en vulgare beide op ons strand recent te vinden zijn. D.entalis bleek in het ter beschikking staande Nederlandse materiaal, wat op naam te brengen was, een zeer zeldzame verschijning te zijn. D.vulgare daarentegen kwam vrij veel voor, duidelijk te onderkennen aan de apicale lengtesculptuur en de andere kromming van de schelp.