Enige tijd geleden ontving het Comité ter bestudering van de Nederlandse mariene Fauna de collecties van de heer J. TH. DRENTH ten geschenke. Bij dit materiaal bevond zich ook een aantal mollusken in de jaren 1943 en 1944 door de heer DRENTH verzameld en bijeengebracht uit de miocene ontsluiting nabij Stemerdinkbrug in de omgeving van Kotten. Over de molluskenfauna van deze ontsluiting zijn schrijver dezes slechts enkele verspreide gegevens in de literatuur bekend, die betrekking hebben op de meest algemene soorten. Een meer gedetailleerd overzicht is niet te vinden. Om in deze leemte te voorzien, volgt hieronder een overzicht van de mollusken, die in bovengenoemd materiaal voorkomen. De soorten zijn systematisch gerangschikt.