Schelpen uit het Kwartair spoelen langs onze gehele kust aan; in Zeeland vindt men aan het strand bovendien schelpen uit verscheidene afdelingen van het Tertiair. De schelpenbanken in onze zeegaten bestaan ook voor een groter of kleiner deel uit kwartaire en tertiaire fossielen; laatstgenoemde vindt men weer alleen in Zeeland. Deze schelpenbanken worden geëxploiteerd voor kalkbereiding en het verharden van wegen. Daarvoor wordt het door schelpenzuigers bovengebrachte materiaal op vele plaatsen in Nederland aangevoerd en verwerkt. Al spreekt het vanzelf dat de studie van fossielen steeds de belangrijkste resultaten belooft wanneer hun stratigraphische herkomst bekend is, toch is de kennis van deze aangespoelde en opgezogen fossielen niet waardeloos. In de eerste plaats omdat de lagen, waaruit zij afkomstig zijn, in Nederland niet of nauwelijks ontsloten zijn, zodat wij overigens op de studie van, kwantitatief steeds beperkte, boormonsters zijn aangewezen. Het aangespoelde en opgezogen materiaal stelt ons dikwijls in staat meer soorten en grotere series van reeds uit boringen bekende soorten te onderzoeken. In de tweede plaats kan het voorkomen van bepaalde soorten op het strand of in een schelpenbank aanwijzingen geven over de aanwezigheid van bepaalde lagen in de bodem.