Het volgende systematische overzicht beoogt een samenvatting te geven van alle tot op heden van de Terschellinger kust bekende schelpensoorten. Hierin zijn dus ook begrepen die soorten, waarvan tot nu toe slechts een enkel exemplaar gemeld is, de talrijke soorten toevallig aangevoerd door middel van drijvende voorwerpen en de Eemfossielen. Het aantal langs de kust levende soorten, welke in meer of mindere mate geregeld aanspoelen, is dus veel geringer dan de lijst op het eerste gezicht zou doen vermoeden.