In 1958 verzamelde schrijfster land- en zoetwatermollusken in het westelijke deel van het Maleise Schiereiland. Deze vondsten zijn, samen met die van den heer J. DRIJVER uit de staat Perak, verwerkt in bovenstaande lijst. Als aanhangsel voegde zij toe enige nieuwe vondsten uit het Koning George V Natuurreservaat aan de oostzijde van het centrale bergland in de staat Pahang. Deze werden verzameld door leden van de staf en studenten van de Universiteit van Malaya. Er is één nieuwe soort beschreven, Gyliotrachela saxicola, van een kalkheuvel bij Tebing Tinggi in de staat Perlis. Van Tortulosa tortuosa (Beck) werd aangetoond, dat zij synonym is met de later door TOMLIN beschreven Perlisia tweediei.