Dit artikel bevat een lijst van de landslakken aangetroffen door Dr. J. VAN DER DRIFT in bodemmonsters, die hij in 1959 in de omgeving van Paramaribo verzamelde. In totaal konden 18 soorten gedetermineerd worden, waarvan 11 niet eerder uit Suriname gemeld waren. De meeste van deze zijn soorten met een wijde verspreiding in het Caraibische gebied.