Het Amerikaanse landslakje Helicodiscus singleyanus inermis H. B. Baker, dat op twee plaatsen in Nederland, op drie plaatsen in Tessin (Zwitserland) en bij Wenen is gevonden (KUIPER, 1949, 1956), blijkt ook in Frankrijk voor te komen. Het werd in het voorjaar van 1961 in aanspoelsel van de Hérault bij Causse aangetroffen. Sommige exemplaren komen precies met de beschrijving overeen, maar andere zijn, met een gelijk aantal windingen, groter en platter dan voor deze ondersoort typisch is. Twee door MEEUSE & HUBERT als Hawaiia minuscula (Binney) uit de warme kas van het Cantonspark in Baarn vermelde exemplaren blijken beter met Helicodiscus singleyanus inermis overeen te komen. Al is dit dus een aanwijzing, dat het Amerikaanse slakje met kasplanten naar Europa is overgebracht, toch blijft het onverklaarbaar waarom het nu opduikt op zo verspreide plaatsen, waarvan de ligging niet met botanische tuinen in verband staat. cartes et 2 tableaux.