Van drie vindplaatsen in Zwitserland, waarvan de topografische ligging min of meer vergelijkbaar is, worden lijsten gegeven van de verzamelde mollusken. Hoewel het merendeel der soorten een algemene verspreiding in het gehele land heeft, kent men toch ook enkele, die karakteristiek zijn voor een bepaalde streek, bijv. Chilostoma cisalpina rhaetica voor het Beneden-Engadin in het oosten van het land, en Cepaea sylvatica, Oxychilus mortilleti en Abida variabilis voor het westen.