In dit artikel worden van de door TESCH in 1903 beschreven nieuwe soorten, behorende tot de groep der Pteropoda, de lectotypen aangewezen. Bovendien wordt van een in 1904 beschreven varieteit het lectotype aangewezen. Het betreft hier de nieuwe soorten en de nieuwe varieteit welke werden gevangen tijdens de Siboga-Expeditie (1899-1900).