De hectocotylus van de inktvis Todarodes sagittatus (Lamarck) was tot nu toe vrijwel onbekend, als gevolg van de relatieve zeldzaamheid der mannetjes. Onder de 49 onderzochte exemplaren uit de collecties van Leiden en Amsterdam bevinden zich 5 mannetjes (zie tabel p. 74/75). De hectocotylus, die zich steeds aan de rechter ventrale arm bevindt, is beschreven (fig. 2). Tevens is een overzicht gegeven over het voorkomen van de soort in de Noordzee en werden enkele opmerkingen over de biologie gemaakt. Tenslotte is vastgesteld, dat de uitwendige verschillen tussen de sexen, behoudens de aanwezigheid van de hectocotylus bij de mannetjes, slechts gering zijn (fig. 1).