R. TUCKER ABBOTT (in consultation with Herbert S. ZIM): Sea Shells of the World, a guide to the better-known species. Illustrated by GEORGE and MARITA SANDSTRÖM. New York, Golden Press, 1962; 160 pp., 790 ill. in full color. Limpbound $ 1.—; Deluxe Library Edition $ 3.50. In dit „pocket book” uit de serie „The Golden Nature Guides” is met de ruimte gewoekerd: goede illustraties beslaan het grootste deel van de bladspiegeltjes, zodat met een zeer beknopte tekst een maximum aan inlichtingen wordt geboden. De gekleurde afbeeldingen kunnen wedijveren met de reproducties van kleurenfoto’s, die enkele moderne schelpenboeken verluchten, ook al hebben zij, waarschijnlijk door de wijze van reproduceren, iets dofs. De tekst geeft de namen van de afgebeelde schelpen, het gebied waar zij voorkomen en enkele bijzonderheden van de families of geslachten. Wie zich bewust is dat in een dergelijk bestek, hoe dan ook, niet meer dan een summier overzicht van de belangrijkste soorten kan worden geboden, zal van de aankoop van dit boekje geen spijt hebben.