Idasola argentea (Jeffr.) is een kleine mosselachtige, die in diep water in de Atlantische Oceaan leeft. Op 21 augustus 1960 vond J. J. C. TANIS 24 exemplaren van deze soort in een stukje rubber, dat bestond uit twee dunne vliesjes, bij paal 19 op de noordkust van Terschelling. Wellicht was dit rubber afkomstig van een onderzeese telegraafkabel. Het bleek dat al eerder een exemplaar van deze soort op onze kust was gevonden: door J. A. W. LUCAS op 5 april 1951 in een kurk aangespoeld bij Katwijk aan Zee. Hiermee is wel aangetoond dat Idasola ook aan de oppervlakte kan leven. Men lette dus op deze soort bij het verzamelen van de fauna van drijvende voorwerpen!