De in 1959 verschenen jubileumuitgave van „Basteria”, ”The Netherlands as an environment for Molluscan Life” geeft een overzicht van het voorkomen van o.a. land- en zoetwatermollusken, waarbij veel aandacht is geschonken aan de voorkeur die de soorten voor bepaalde milieus vertonen (VAN BENTHEM JUTTING, 1959; MÖRZER BRUIJNS, VAN REGTEREN ALTENA & BUTOT, 1959). In het hoofdstuk, dat de landmollusken behandelt, zijn gegevens verwerkt, verzameld gedurende vele jaren veldwerk waarvan de resultaten nimmer afzonderlijk werden gepubliceerd. Het achteraf publiceren van dergelijke detailgegevens is slechts zinvol als er daarvoor zeer bepaalde redenen zijn.