Dit is een indrukwekkend boek, waarmee de auteur na 40 jaren van biologisch onderzoek over oesters de kroon op zijn werk zet. De bedoeling, die bij het schrijven van het boek voorzat, was alles wat er biologisch over Crassostrea virginica bekend is zo te beschrijven, dat ook zij, die slechts over elementaire biologische kennis beschikken, het kunnen volgen. Daarom is het veel meer dan een compilatie; aan heldere explicatie, ook van de methoden, die werden toegepast om tot bepaalde conclusies te komen, is de uiterste zorg besteed. Met de voortreffelijke, merendeels originele, illustratie geeft dit het boek een grote didactische waarde. De bestemming van het boek voor een groot publiek heeft GALTSOFF er niet van weerhouden zijn onderwerp met de uiterste grondigheid te behandelen. Met kritische zin toont hij aan, dat veel resultaten van tot dusver verricht onderzoek slechts betrekkelijk zijn, dat wij gaarne meer zouden weten en wat de moeilijkheden zijn, die zich bij het zoeken naar antwoorden op nog open vragen, voordoen.