In het volgende overzicht worden voor de molluskenfauna van het eiland Texel twee nieuwe zoetwaterslakken en twee nieuwe landslakken genoemd. Bovendien worden van verschillende andere soorten opmerkelijk grotere verspreidingsgebieden bekend gemaakt. Als uitgangspunt werd door ons de lijst van land- en zoetwatermollusken van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog genomen, in 1956 door VAN BENTHEM JUTTING gepubliceerd in Basteria. VAN BENTHEM JUTTING maakte in deze lijst hoofdzakelijk gebruik van de gegevens, die in 1937 in opdracht van het Staatsbosbeheer werden verzameld. Om een vergelijking met deze lijst te rechtvaardigen, moeten wij er van uit gaan, dat er nauwkeurig verzameld is. De verschillende soorten en vindplaatsen wijzen o.i. daar wel op. Ook BUTOT merkt dit in zijn artikel over de molluskenfauna van Ameland reeds op. Aannemelijk is wel, dat hoofdzakelijk op optimale plaatsen werd gezocht.