Op 29 juni 1966 vonden wij een jong exemplaar van Clausilia bidentata (Ström) op Texel in een perceel loofbos in de Dennen. Voordien ontbrak het geslacht Clausilia op Texel. De daarop volgende dagen hebben wij het bedoelde loofbos en de omgeving nauwkeurig onderzocht. Tot onze niet geringe verbazing vonden wij vele tientallen exemplaren van de soort Clausilia bidentata (Ström), in een loofbos op ongeveer 500 meter vandaar eveneens vele Cl. bidentata en Arion subfuscus (Drap.) en in nog een ander loofbos Clausilia laminata (Montagu). Deze soorten zijn nieuw voor Texel. Alhoewel wij iets dergelijks voor mogelijk hadden gehouden, overtrof dit onze stoutste verwachtingen. Die verwachting was gebaseerd op het feit, dat vele loofbosjes op Texel en ook bovenbedoelde percelen, worden geëxploiteerd voor de teelt van sneeuwklokjes. Deze sneeuwklokjes worden daartoe vaak geïmporteerd uit midden-Frankrijk. De kwekers gaan ze daar zelf halen in het voorjaar of kopen ze van zigeuners aldaar, vaak bij tonnen tegelijk. De import en ook de teelt van sneeuwklokjes in de loofbossen op Texel is begonnen in 1952. De mogelijkheid, dat tussen de sneeuwklokbolletjes mollusken of hun eieren konden worden meegevoerd, leek ons al enige tijd voor de hand liggend. Toen wij dan op 29 juni om deze redenen de bedoelde loofbosjes bezochten, troffen wij Cl. bidentata aan en later Cl. laminata en A. subfuscus. Het is voor ons dan ook haast wel zeker, dat zij op bovenbeschreven manier uit Frankrijk zijn ingevoerd. Wij willen echter de mogelijkheid niet uitsluiten, dat zij op een andere wijze uit ons eigen land hier zijn binnengehaald, maar speciaal voor Cl. laminata lijkt dit ons zeer onwaarschijnlijk.