De eerste druk van dit boek werd door BUTOT in ons Correspondentieblad no. 86 (1960) besproken. Daarom zal ik mij hier hoofdzakelijk beperken tot een vergelijking van de tweede druk met de eerste. Ondanks een iets kleiner formaat (17½ i.p.v. 20 cm breed) en twee afbeeldingen en wat tekst meet, is door wijzigingen in de typografie het aantal bladzijden met vier verminderd. Door veranderde indeling van de drukspiegel en hier en daar het gebruik van een ander lettertype leest de tekst prettiger dan bij de vorige druk. De twee nieuwe figuren vindt men bij het geslacht Ensis, waar nu de door VAN URK voorgestelde indeling wordt gevolgd. Met de determinatietabel komt men nu op de Solenidae uit, wanneer men een schelp uit deze familie thuis wil brengen en de verwisseling van de figuren van Loligo vulgaris en Alloteuthis subulata is gecorrigeerd.