Onder de moderne lectuur over mollusken neemt dit boek een bizondere plaats in. Een historische studie, niet over de malacologie of de malacologen, maar over verzamelaars van schelpen en hun verzamelingen. Het werk bestaat uit twee delen en enkele appendices. Deel 1 omvat tweederden van het boek en geeft in zeven hoofdstukken een overzicht van het verzamelen van schelpen van de voor-Christelijke tijd tot heden. Maar er wordt veel meer besproken dan alleen de verzamelaars en hun schelpen, ook de literatuur van het besproken tijdvak, de ontdekkingsreizen en schelpenveilingen worden behandeld. Het boek is derhalve tevens een geschiedenis van de malacologie, zij het dan gezien vanuit een andere gezichtshoek. Met genoegen kunnen we als Nederlanders constateren dat ons land een belangrijke rol gespeeld heeft in die geschiedenis.