Wegens gezondheidsredenen heeft Dr. C.O. van Regteren Altena per 31 december 1968 bedankt als redacteur van Basteria. Ruim 23 jaar heeft hij ons wetenschappelijk tijdschrift in een vriendschappelijke samenwerking met de andere redactieleden en verschillende drukkers leiding gegeven. De beginperiode van Basteria is moeilijk geweest, maar ook toen Altena in de redactie zitting nam, waren de tijden verre van gunstig. Onder zijn leiding werden de na-oorlogse moeilijkheden het hoofd geboden; toen Basteria weer goed op gang begon te komen, werd ook aan verandering en verbetering gedacht. In 1954 werd o.a. overgegaan op het zg. “machine-coated” papier, wat vooral voor de afbeeldingen een grote verbetering betekende. Het is wellicht niet ondienstig te wijzen op twee hoogtepunten van de redactieperiode Altena. Als eerste denken wij aan het eerste deel van de fossielenatlas; in Basteria verschenen in de periode 1954—1964 achtereenvolgens zes afleveringen van de eerste serie (Gastropoda en Scaphopoda), die later gebundeld werden in een boekje. Ook de tweede serie (Bivalvia) is al in een gevorderd stadium; tot dusverre verschenen in de periode 1962-heden twee afleveringen, terwijl in deel 33 (1969) aflevering 3 gepubliceerd zal worden. Het tweede hoogtepunt van de jaren 1945—1968 was de uitgave van het supplement van deel 23, “The Netherlands as an environment for molluscan life”, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Malacologische Vereniging in 1959. Dit aparte supplementdeel, het lijvigste van Basteria tot op heden, beschrijft in zes hoofdstukken de Nederlandse mollusken bezien vanuit een oecologisch standpunt.