De eerste uitgave van dit boek verscheen in 1939 en een vierde druk binnen dertig jaar bewijst wel zijn bruikbaarheid. Ook deze editie werd door Hedgpeth bijgewerkt en verder uitgebreid. Het “Pacific” in de titel duidt niet op de gehele Grote Oceaan, maar slechts het Noordamerikaanse deel daarvan. De dierenwereld van deze kust wordt besproken, dus niet alleen de mollusken, maar deze diergroep komt toch wel zo vaak te sprake, dat ongeveer een kwart van het boek over mollusken gaat, terwijl ook veel soorten zijn afgebeeld. De indeling van het boek is oecologisch, de dieren worden per kustvorm behandeld. Een zeer uitgebreide systematische index, waarin ook literatuur is verwerkt, plaatst alle besproken dieren in de juiste systematische volgorde. Er is bovendien een algemene bibliografie en alfabetische index.